1+1 je víc než dva

 • O nás

 • Ekocentrum Jelenice

  Oddíl Gingo

 • Historie

 • Členové

 • Fotogalerie

 • Kalendář akcí a výletů

 • Studánky

 • Ptačí budky

 • Mokřadní louka

 • Lesní slavín

 • Neužilova stezka

 • 1+1 je víc než dva

 • Bylo v tisku

 • Kontakty

 • Odkazy


 • K velmi úzké spolupráci naší organizace s junáky došlo v roce 2001, kdy náš společný projekt Ochrana a obnova pramenů zvítězil v grantové soutěži, kterou vyhlašuje Vodárenská akciová společnost VAS v Brně. Tento grant nám umožnil podchytit vydatný pramen v Rakoveckém údolí (Junácká studánka), vydat naučnou mapu Přírodní zajímavosti v údolí Hostěnického potoka, instalovat 3 naučné tabule a uspořádat výstavu Voda a lidé.