Ekocentrum Jelenice

 • O nás

 • Ekocentrum Jelenice

  Oddíl Gingo

 • Historie

 • Členové

 • Fotogalerie

 • Kalendář akcí a výletů

 • Studánky

 • Ptačí budky

 • Mokřadní louka

 • Lesní slavín

 • Neužilova stezka

 • 1+1 je víc než dva

 • Bylo v tisku

 • Kontakty

 • Odkazy


 • ZO ČSOP Pozořice provozuje od roku 1990 ekostředisko, které sídlí na lovecké chatě Jelenici v údolí Hostěnického potoka. Chatu si společně s Junákem pronajímáme od podniku Lesy ČR. Provoz ekostřediska je celoroční a je zaměřeno na práci s dětmi a na informování veřejnosti o ochraně přírody. Projekty a programy realizujeme díky spolupráci především s Junákem, ČSOP Rousínov, žáky škol, obecními úřady a sympatizujícími občany. Od srpna 2002 do července 2003 proběhla generální přestavba chaty Jelenice. Původní hrázděná stavba ze začátku 20. století byla rozebrána a na jejím půdoryse vyrostla její novodobá kopie. V přízemí je kuchyňka a klubová místnost, v podkroví se vyspí asi 15 dětí. Vklad podniku Lesy ČR činil asi 800.000 Kč a vklad ČSOP a Junáka asi 300.000 Kč ( sponzorské slevy na materiál a mnoho brigádnických hodin). Nová Jelenice poskytuje dobré zázemí pro terénní programy dětských oddílů i pro akce určené široké veřejnosti.

  Kalendář využití jelenice

 • březen - Vítání Jara
 • květen - Otvírání studánek
 • červen - Pohádková cesta
 • srpen - Dny otevřených dveří
 • září - Vildenberský výšlap
 • prosinec - Štěpánská koleda