Mokřadní louka

 • O nás

 • Ekocentrum Jelenice

  Oddíl Gingo

 • Historie

 • Členové

 • Fotogalerie

 • Kalendář akcí a výletů

 • Studánky

 • Ptačí budky

 • Mokřadní louka

 • Lesní slavín

 • Neužilova stezka

 • 1+1 je víc než dva

 • Bylo v tisku

 • Kontakty

 • Odkazy


 • Již v roce 1988 jsme zahájili práce na likvidaci náletu na mokřadní louce u Jelenice a stavbu hatí ke studánce Jelence. V roce 1994 jsme tuto půlhektarovou louku koupili od soukromníka. Mezi mokřadním rostlinným společenstvím dominuje vstavač májový. Louku kosíme a haťový chodník jsme již obnovili 3x. V roce 1996 jsme v zadním cípu louky zřídili tůň pro obojživelníky.

  
  
  
  
  
  
  
  
  TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
  
  
  V Pozořicích 13. října 2007                       			  
  
  K okamžitému zveřejnění Unikátní mokřad zpřístupněn veřejnosti! Český svaz ochránců přírody dnes slavnostně otevřel veřejnosti další z řady cenných lokalit, o které pečuje. Je jí mokřadní louka Jelenice v údolí Hostěnického potoka nedaleko Brna. Díky vybudovanému haťovému chodníku mohou návštěvníci bezpečně vstoupit přímo do mokřadu a zblízka tak vidět vzácné rostliny a živočichy. O významu tohoto mokřadu se dozví z nového informačního panelu. V přímo sousedícím Ekostředisku mládeže Jelenice pro ně ochránci přírody pravidelně pořádají řadu zajímavých aktivit. Mokřadní louka Jelenice je v majetku Českého svazu ochránců přírody. Přesto, že je z přírodovědného hlediska velmi cenná, je nyní přístupná veřejnosti. Vyskytuje se na ní řada chráněných a vzácných druhů, například orchidej vstavač májový, kosatec žlutý či kyprej obecný. Z mokřadních živočichů zde lze potkat čolky, skokany, užovku obojkovou a mnoho druhů ptáků. Prvky, které zde ČSOP vybudoval, usměrňují návštěvníky tak, aby se co nejlépe seznámili s bohatstvím této lokality a zároveň jí neuškodili. O mokřadní louku Jelenice pečuje místní základní organizace ČSOP od roku 1989. Pravidelně provádí kosení a odstraňování náletových dřevin, udržuje haťový chodník, umožňující prohlídku louky „suchou nohou“, a sleduje vývoj lokality a jejích společenstev. V roce 1996 vybudoval v jejím jižním cípu tůň pro obojživelníky. Mokřadní louky jako je tato, jsou jedním z nejohroženějších biotopů ve střední Evropě. Za posledních 100 let zmizelo z našeho území 1300 km2 luk a 4600 km vodních toků. Úbytek mokřadů z krajiny je jednou z významných příčin velkých povodní posledních let. Český svaz ochránců přírody zpřístupňuje své lokality veřejnosti ve spolupráci s generálním partnerem ČSOP, společností RWE Transgas Net v rámci projektu „RWE Transgas Net. Blíž přírodě.“ Jeho cílem je ochrana přírody prostřednictvím prezentace významných lokalit veřejnosti. Bližší informace: Zuzana Sýkorová Kancelář Ústřední výkonné rady ČSOP tel.: 731 760 872 e-mail: csop@ecn.cz Aleš Tinka Základní organizace ČSOP Pozořice tel.: 607 766 484 e-mail: ak.tinka@email.cz
  Tabule Jelenice