Studánky

 • O nás

 • Ekocentrum Jelenice

  Oddíl Gingo

 • Historie

 • Členové

 • Fotogalerie

 • Kalendář akcí a výletů

 • Studánky

 • Ptačí budky

 • Mokřadní louka

 • Lesní slavín

 • Neužilova stezka

 • 1+1 je víc než dva

 • Bylo v tisku

 • Kontakty

 • Odkazy


 • Od roku 1980 se několik nadšenců z Pozořic a okolí začalo zajímat o stav lesních studánek. Ze 14 jich bylo 12 v žalostném stavu. Tento stav potvrdilo i monitorování studánek v roce 1983 - 1984. Postupně jsme evidovali 30 pramenů a 11 studánek jsme obnovili, takže slouží návštěvníkům lesa. V roce 1993 jsme vydali publikaci Studánky a v roce 2001 jsme vydali mapu Studánky v okolí Pozořic. Nejvyšší kvalitu vody má studánka Žalmanova ( najdete ji na modré turistické značce asi 2km za Pozořicemi).


  Habrová studánka, Pařezová studánka  
  
  Studánka Na Aleji			
   
   	
   
  Studánka je vyzděná s tabulkou a názvem. Odtok je asi 1 m vydlážděn
   kameny, zbytek odtoku, který končí v rybníce, je přírodní a naším
   oddílem asi půl roku udržovaný.
  Jedná si o velmi mělkou podpovrchovou vodu (pramen 
  v sušším období vysychá).            Typ Na-Ca-SO4 s rozp.
   Látkami kolem 450 mg/. Má vyšší obsah síranů než hydrouhličitanů.
   Patři k vodám s nejnižším Ph v okolí Brna, proto á i vyšší 
  obsah SiO2 (až 40 mg/l). Okolí výtoku studánky je porostlé
   mechy na nichž žije celá řada druhů čistomilných rozsivek. 
  Nedávno jsme při čištění našli krásné zvířátko, čolka. 
  			
   			 		
  
    
  Srnčí – Kroupova studánka
  
  	Byla až do roku 195 zanedbána, poté ji obnovili 
  děti z Pozořického pionýrského oddílu Duha. Dnes je již ve 
  stabilizovaném stavu, chystáme opravit dřevěnou lavečku,
   provádíme úklid okolí a vyčištění odtoku. Voda vykazuje
   dobrou kvalitu především v chemických ukazatelích. 
  Mikrobiologicky však není vždy nezávadná. Jde o typ 
  vody Ca-HCO3 s rozpuštěnými látkami do 500mg/l. 
  Po většinu roku je vydatnost přes 2l/min. Proud vody z trubky
   vytéká do žlábku vyplněného spadaným listím a na odtoku 
  ani kolem vyústění nepozorujeme žádné organismy.
   Řasami s křemičitými schránkami – velmi drobnými rozsivkami
   je oživena výtoková trubka, v níž je vytvořen tenká 
  světlehnědý film. tyto rozsivky indikují čistou vodu a její
  kvalitu nezhoršují.  
  
  
    Jelenka
  
  Studánka Jelenka se nachází u chaty Jelenice,
   za mokřadní loukou. Je vyzděná a dno je kamenité a písčité.
   Podchycení na mokřadní louce není jednoduché 
  a tak pramen má velmi malou vydatnost. Po chemické stránce
   je voda neznečištěná, velmi měkká typ Ca-Na-SO4 a má 
  pod 300 mg rozp. látek /l. V letním období se voda
   v pramenné míse téměř nevyměňuje. Vzniká tak 
  mikrobiotop stojaté vody s příslušným oživením.
   Byly zde provedeny opravy odtokové trubky a podél 
  odtoku byl vysázen Lýkovec.
  
  
    Habrová studánka
  
   	 
   
  
  Habrová studánka se nachází proti proudu Hostěnického
   potoka v údolí Přírodní rezervace Říčky. Studánka 
  je zděná i odtok je vyložen kameny a vlévá se do potoka.
   Tuto studánku spisovatel František Neužil zvěčnil
   v některých svých románech. Vydatnost během roku kolísá.
   V suchém období v roce 1992 jen kapala. Vada je 
  typ Ca-HCO3 střední mineralizace (300mg/l).
   Dochází u ní i ke změně kvality, například obsah dusičnanů
   v rozmezí čtyř až třiceti mg/l. Pro běžné občerstvení
   však vyhovuje. Výtokovou trubku osídlují rozsivky
   rodu Achnanthes spolu s koloniemi drobných sinicových 
  buněk ve slizových obalech. Na kamenech obtékaných vodou
   vytvářejí tmavé slizké nárosty červené řasy rodu 
  Audouinella (Chantransia), rozsivky i kokální a vláknité sliznice.